მიწოდების პოლიტიკა

თბილისის მასშტაბით პროდუქციას მიიღებთ შეკვეთიდან 24 საათის განმავლობაში. მიწოდების საფასური შეადგენს 5 ლარს

მიწოდება ხორციელდება მხოლოდ გაყიდვის წერტილების შესაბამის დასახლებულ პუნქტებში/ქალაქებში. თბილისში 100 ლარამდე პროდუქციის შეძენის შემთხვევაში 5 ლარი საკურიეროს გადასახადი.

რეგიონებში მიწოდების საფასური შეადგენს 8 ლარიდან 12 ლარამდე. რეგიონებში პროდუქციის მიწოდების ვადა 2-3 დღე. მაღალ მთიან რეგიონებში 13 ლარიდან 18 ლარამდე