კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს მონაცემებს მხოლოდ მომსახურების გაუმჯობესების და თქვენთვის საუკეთესო შემოთავაზებების შემუშავების მიზნით. ჩვენ ვუფრთხილდებით და ვიცავთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის შესაბამისად.