დაბრუნების პოლიტიკა

პროდუქტის დაბრუნება შესაძლებელია მისი მიღებიდან 2 სამუშაო დღის განმავლობაში. ამისათვის საჭიროა: ჩვენს ელ.ფოსტაზე შეგვატყობინოთ დაბრუნების მიზეზი, ამასთან, ელ. ფოსტის subject-ში მიუთითოთ „დაბრუნება”/Return. მიიტანოთ პროდუქტი კომპანიის მისამართზე (თბილისი, ორხევი, კოსტავას 12) და დაადასტუროთ ელ.ფოსტაზე დატოვებული შეტყობინება. გახსნილი/მოხმარებული პროდუქტის შემთხვევებში, მომხმარებელს მოეთხოვება პროდუქტის წუნის დადასტურება. დაბრუნებული პროდუქტის შესაბამისი თანხის დაბრუნება ხდება პროდუქტის დაბრუნებიდან 2 დღის განმავლობაში.